top of page

EKA fyller 10!


I år fyller Energi & Kylanalys AB 10 år, och man ser tillbaka på ett decennium av internationella framgångar såväl som en stolthet över att se att bolaget vuxit både kompetens- och storleksmässigt.EKA, som bolaget gjort sig mer känt som, ser sig själva fortfarande som ett litet företag med stor passion – även om man idag arbetar med kunder i alla delar av världen. Jörgen Rogstam, som varit med och startat EKA och idag har rollen som VD, berättar att han och kollegan startade bolaget utan eget kapital, så det var bara att kavla upp ärmarna och se till att gå plus från dag ett, vilket de gjorde. – När vi startade var vi mer ”hands on” och jobbade i större utsträckning med fältmätningar och analyser. Vi sålde och gjorde fasta installationer av mätsystem, primärt för kylsystem men även kringliggande energisystem, vilket var vår strategi. Detta reflekterades också i vårt namn! Vår strategi har alltid varit att kombinera en solid teknisk ingenjörskunskap med god praktisk förståelse. Alla som är eller har varit anställda hos oss har minst civilingenjörsexamen vilket borgar för att vi har en mycket bra teoretisk bakgrund. Men fortfarande jobbar vi praktiskt och tycker att varje ”fältbesök” är lika intressant.


Utvecklas i takt med marknadens efterfrågan På frågan kring hur det dagliga arbetet utvecklats sedan 2010 berättar Jörgen att EKAs kompetensbredd hjälpt bolaget att möta förändringarna från marknaden.

– Mätsystem är nu för tiden ofta integrerade i de flesta ”apparater” generellt, varför efterfrågan på mobila fältmätningar minskat. Det som kvarstår och som vi fortfarande gör idag är att analysera data från befintliga mät-/datainsamlingssystem. Även om det är många som samlar in stora mängder data så är det få som förmår tolka den och illustrera/analysera processerna. Detta är en av våra specialiteter eftersom vi med vår kompetens täcker in de flesta energisystem.


Ett litet företag med stor internationell betydelse

Att satsa på att utveckla den interna kompetensen har gett goda resultat inom andra områden också. Genom att aktivt samverka i olika branschnätverk och sträva efter att vara länken mellan akademi och industri genom olika forskningsprojekt har EKA idag blivit en global nyckelspelare inom energi- och kylanalys.

Höjdpunkterna har sedan 2010 har hunnit bli många, men några utmärker sig. Utöver rollen som VD på EKA är Jörgen också föreläsare på KTH i Stockholm, där han bland annat handleder studenter på masternivå. Därmed är forskning och vetenskapsartiklar inte främmande för EKA, men de flesta som är verksamma inom forskning och analys kan nog relatera till betydelsen i att bli publicerad i ett erkänt forum.

– Att bli erkänd för sin kunskap är stort och en höjdpunkt var när vi fick den första artikeln publicerad i den internationella tidskriften ASHRAE Journal. Något år senare fick vi in ytterligare en artikel och båda dessa var på temat teknik- och energianvändning i ishallar. För ca 2 år sedan så blev vi inkopplade i förberedelserna för de kommande Olympiska spelen i Kina, Peking 2022. Det var naturligtvis en stor händelse att bli rekommenderad av IOC och på så sätt få bli involverad i utformningen av den största OS-arenan, "NSSO" (National Speed Skating Oval).CSR en viktig fråga

Att EKA är ett litet företag är inget som hindrar bolaget från att ge tillbaka till samhället och bidra till viktiga hjärtefrågor. När de ekonomiska marginalerna för EKA äntligen skapade det utrymme som tillät andra typer av insatser, så föll det sig naturligt att bidra till ideella organisationer såsom Röda Korset, Barncancerfonden och Läkare utan gränser för att nämna några.

– Som aktiv i flera idrottsföreningar så ligger det mig varmt om hjärtat att stödja just dessa. Ungdomars aktiviteter kommer i fokus när man har egna barn men eftersom jag själv är aktiv som ledare så vet jag vad det innebär i form av tid och engagemang. Vi ska alla vara tacksamma att det finns personer som är villiga att göra detta och ett finansiellt stöd kan göra stor skillnad.


Med fokus på framtiden

Att fira ett jubileum under en global pandemi innebar att man fick lägga planerna på det stora firandet på hyllan, istället blev det en stillsam middag tillsammans med både gamla och nya kollegor. Även om firandet var stillsamt är EKAs planer för framtiden full fart framåt. – EKA har utvecklats utifrån idéen att vi ska göra det vi tycker är roligt och intressant. Vi har aldrig haft som mål att ha en tillväxt eller göra vinst med mer än att få ett positivt resultat. Varje år åker hela personalen på minst en forskningskonferens för vår egen utveckling. Vi ser det som en investering i oss själva och är ett tecken på hur vi prioriterar kompetensutveckling före ekonomiskt resultat. De senaste åren har vi fördjupat oss mycket inom ishallssegmentet för att vi vill vara bäst på det gör. Idag kan vi nog säga att har nått en nivå där vi har uppnått denna status även internationellt.

Medan många andra drabbats av bakslag under året har EKA lyckats med bedriften att öppna ett dotterbolag i Lettland, och nu lyfter man blicken mot nya och fler marknadssegment. Framöver satsar man på att utöka sitt erbjudande mot fler branscher och segment, såsom livsmedelsbranschen och industrin där man använder sig av processkyla och industriella värmepumpar i sin produktion.

– För att fortsätta utveckla oss så tittar vi nu på att skifta fokus mot andra och fler applikationer där vår erfarenhet från energisystem i ishallar kan användas. Vi är idag involverade i projekt med kyl-/fryslager, processkyla inom ost och mejerinäringen, mm vilka alla i olika utsträckning har kombinerade kyl- och värmebehov vilket passar perfekt med våra tekniska lösningar. Som tidigare nämnts så vill vi försöka jobba med det som är intressant och utvecklande – och så ska vi fortsätta framåt, avslutar Jörgen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page