top of page
hall.jpg

Vi skapar energieffektiva kyl- och värmesystem – från första steget till drift.

Vi jobbar med utveckling av energikoncept vid nybyggnation eller renovering av ishallar för att förbättra anläggningen eller minska driftskostnader. Du kan tryggt anlita oss i varje del av er energieffektiviseringsprocess.

scroll.gif
ispist.jpg

Teknik- och energiinventering

Vi besöker er på plats och gör en fullständig inventering för att få en uppfattning om anläggningens tekniska status. Resultatet blir en rapport med åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar.

Teknik- och energiinventering
1.png
Modern Beer Brewery

Utredning

Vi utreder och analyserar energi- och kylsystem. Det kan handla om att verifiera prestanda eller att göra felsökning. Vi har utrustning och kompetens för att mäta på de flesta typer av energisystem. Mätningar är väsentliga för att utvärdera ett systems funktion och skapa förutsättningar för bättre kostnadskontroll och energieffektivitet.

Utredning
2.png
Truck and Warehouse

Projektering

Vi upprättar tekniska rambeskrivningar inför upphandling. Vi kan även granska anbud och göra energiberäkningar och livscykelkostnadsanalyser för att kunna jämföra olika alternativ i ett långsiktigt perspektiv. Med detta tekniska stöd kan fler faktorer än pris vägas in, såsom prestanda och livslängd, vilket starkt påverkar driftskostnaderna.

Projektering
3.png
tjej.jpg

Beställarstöd vid genomförande

När åtgärderna ska genomföras agerar vi tekniskt beställarstöd och kan ta de djupa diskussionerna med utförarna. Det stärker beställarens roll och förbättrar möjligheten att fatta rätt beslut.

Beställarstöd
4.png
Refrigerated Goods

Uppföljning

En viktig del i energieffektiviseringsarbetet är också att analysera och kontrollera den driftsatta anläggningen. Vi kan vid behov driftoptimera anläggningen för att få en effektiv drift. Tekniska system behöver kontinuerlig tillsyn och övervakning för att vara tillförlitliga.

Uppföljning
5.png
bottom of page