top of page
Image by Isi Parente

Som konsult skapar vi energieffektiva kyl- och värmesystem - från första steget till långsiktig drift

Förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan

Vi jobbar med utveckling av energikoncept vid nybyggnation eller renovering av kyl- och värmesystem för att förbättra anläggningen eller minska driftskostnader. Du kan tryggt anlita oss i varje del av er energieffektiviseringsprocess. Vi kan med dokumenterad teknik förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan. Ofta kan vi halvera energianvändningen genom en tillämpning av naturliga köldmedier i kombination med maximal värmeåtervinning.

scroll.gif

Livsmedel

Image by Anna Hunko

Fastigheter & BRF

Kyllager

Image by hessam nabavi

Fjärrvärme-leverantör

Forskning & Utveckling

Image by Ian Battaglia

Datacenter

Cloud in the Sky

Naturliga köldmedier

Pipes

Industriella värmepumpar

CO2 / R744
som köldmedia

Water Drops

Fukthantering Avfuktning

Spiral Pipe

Värmeåtervinning

INVENTERING

Vi inventerar teknik och energi på plats och lämnar åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar.

PROJEKTERING

Vi upprättar tekniska rambeskrivningar, granskar anbud och gör livscykelkostnadsanalyser.

UPPFÖLJNING

Vi kontrollerar, analyserar och optimerar den färdiga anläggningen för att få en effektiv drift.

UTREDNING

Vi mäter och analyserar energi- och kylsystem för att verifiera prestanda eller felsöka.

BESTÄLLARSTÖD

Vi agerar tekniskt beställarstöd vid genomförande och tar de djupa diskussionerna med utförarna.

VÅRA REFERENSER

Inte övertygad ännu? Ta en titt på våra referensprojekt och fallstudier !

VÅRA SENASTE ARTIKLAR

bottom of page