top of page
Image by Isi Parente

Som konsult skapar vi energieffektiva kyl- och värmesystem - från första steget till långsiktig drift

Förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan

Vi jobbar med utveckling av energikoncept vid nybyggnation eller renovering av kyl- och värmesystem för att förbättra anläggningen eller minska driftskostnader. Du kan tryggt anlita oss i varje del av er energieffektiviseringsprocess. Vi kan med dokumenterad teknik förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan. Ofta kan vi halvera energianvändningen genom en tillämpning av naturliga köldmedier i kombination med maximal värmeåtervinning.

scroll.gif

Livsmedel

Image by Anna Hunko

Fastigheter & BRF

Kyllager

Image by hessam nabavi

Fjärrvärme-leverantör

Forskning & Utveckling

Image by Ian Battaglia

Datacenter

Cloud in the Sky

Naturliga köldmedier

Pipes

Industriella värmepumpar

CO2 / R744
som köldmedia

Water Drops

Fukthantering Avfuktning

Spiral Pipe

Värmeåtervinning

VÅRA SENASTE ARTIKLAR

bottom of page