top of page
Image by Isi Parente

Som konsult skapar vi energieffektiva kyl- och värmesystem - från första steget till långsiktig drift

Förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan

Vi jobbar med utveckling av energikoncept vid nybyggnation eller renovering av kyl- och värmesystem för att förbättra anläggningen eller minska driftskostnader. Du kan tryggt anlita oss i varje del av er energieffektiviseringsprocess. Vi kan med dokumenterad teknik förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan. Ofta kan vi halvera energianvändningen genom en tillämpning av naturliga köldmedier i kombination med maximal värmeåtervinning.

scroll.gif

Livsmedel

Kyllager

Industriella värmepumpar

Processkyla

Image by Ian Battaglia

Datacenter

Image by Denny Müller

Vi mäter och analyserar energi- och kylsystem för att verifiera prestanda eller felsöka.

INVENTERING
UTREDNING

Vi upprättar tekniska rambeskrivningar, granskar anbud och gör livscykelkostnadsanalyser.

PROJEKTERING
Image by Jason Leung

Vi agerar tekniskt beställarstöd vid genomförande och tar de djupa diskussionerna med utförarna.

BESTÄLLARSTÖD

Vi kontrollerar, analyserar och optimerar den färdiga anläggningen för att få en effektiv drift.

UPPFÖLJNING

VÅRA SENASTE ARTIKLAR

bottom of page