top of page

Datacenter och naturliga köldmedier

Vi hjälper dig med energieffektivisering i din datacenter genom att använda naturliga köldmedier.

40%

Kylsystem står för 40% av energianvändning i en datacenter

69%

Energibesparing potentiell genom att använda thermosiphon teknik och naturliga köldmedier 

0 GWP

Med CO2 (R744) som köldmedia

bottom of page