top of page

Datacenter och naturliga köldmedier

På EKA brinner vi för att hjälpa datacenter att optimera sina verksamheter genom att ge expertråd om kyl- och värmepumptekniker som endast använder naturliga köldmedel som koldioxid, propan, ammoniak med mera. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som inkluderar genomförbarhetsstudier, energiutvärderingar, design, teknisk konsultation och idrifttagning för att hjälpa datacenter att uppnå sina hållbarhetsmål samtidigt som de minskar energianvändningen och kostnaderna.

40%

Kylsystem kan stå för 40% av energianvändning i datacenter

69%

Energibesparingspotential genom att använda termosifon-teknik och naturliga köldmedier 

GWP 1

Med CO2 (R744) som köldmedia

Artificial Intelligence

På EKA förstår vi att datacenter kräver pålitliga och högpresterande kylsystem som kan upprätthålla optimala temperaturer dygnet runt. Med vår expertis inom naturliga köldmedier och värmepumpar kan vi konstruera anpassade kyllösningar som ger exakt och driftsäker kylning samtidigt som energianvändningen och driftskostnaderna minimeras. Vi erbjuder även lösningar för värmeåtervinning och frikyla där det är möjligt, vilket ytterligare kan minska energianvändningen och sänka driftskostnaderna.

 

Vi som erfarna konsulter :

  • har ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt,

  • tar oss tid att förstå era specifika behov,  

  • utformar skräddarsydda lösningar som ger mätbara resultat.

  • arbetar oberoende av entreprenörer,

  • är engagerade i att ge opartisk rådgivning som du kan lita på.


Om du är intresserad av att lära dig mer om hur vår expertis inom värmepumpar och kylning kan gynna ditt datacenter, uppmanar vi dig att ta kontakt med vårt team. Vi skulle vara glada att diskutera dina behov och utforska hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

bottom of page