Vi skapar energieffektiva ishallar – från första steget till långsiktig drift

Förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan

Vi jobbar med utveckling av energikoncept vid nybyggnation eller renovering av ishallar för att förbättra anläggningen eller minska driftskostnader. Du kan tryggt anlita oss i varje del av er energieffektiviseringsprocess. Vi kan med dokumenterad teknik förena bra prestanda med god ekonomi och minimal miljöpåverkan. Ofta kan vi halvera energianvändningen genom en tillämpning av naturliga köldmedier i kombination med maximal värmeåtervinning.

På denna webbsida kan du läsa mer om våra tjänster, referenser och tekniken vi jobbar med. Vi har även en broschyr som du kan ladda ner genom att klicka HÄR.

Följ våra senaste aktiviteter på LinkedIn

Tjänster

Klicka på ikonerna nedan för att läsa mer.

Inventering

Vi inventerar teknik och energi på plats och lämnar åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar.

Utredning

Vi mäter och analyserar energi- och kylsystem för att verifiera prestanda eller felsöka.

Projektering

Vi upprättar tekniska rambeskrivningar, granskar anbud och gör livscykelkostnadsanalyser.

Beställarstöd

Vi agerar tekniskt beställarstöd vid genomförande och tar de djupa diskussionerna med utförarna.

Uppföljning

Vi kontrollerar, analyserar och optimerar den färdiga anläggningen för att få en effektiv drift.

Svenska