top of page

"Projekt 21 - energieffektivisering ishallar" det kompletta dokumentet är tillgängligt !

Svenska Ishockeyförbundet är medvetet om den aktuella situationen i vår omvärld och dess ekonomiska och miljömässiga följder. Därför är det angeläget för dem att bidra till en bättre miljö samtidigt som man minskar inskränkningar i driften av de svenska ishallarna. För att åstadkomma detta har Svenska Ishockeyförbundet tagit hjälp av EKA - Energi- & Kylanalys AB och Nima Maskin för att ta fram 21 lönsamma energisparförslag i projektet ”Projekt 21 – energieffektivisering ishallar”. Detta arbete har också fått ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet (RF).

Det finns flera sätt att effektivisera energianvändningen i ishallar runt om i Sverige, och dessa åtgärder presenteras i publikationen. Förslagen är baserade på undersökningar och rekommendationer från Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté i samarbete med EKA. Målet med projektet är att inspirera till effektivisering i ishallar runt om i landet.


Ladda ner dokumentet här eller besök SIF's hemsida.

Energieffektivisering Ishallar 2023 Final
.pdf
Ladda ner PDF • 11.53MB


Comments


bottom of page