top of page

Nytt kylsystem på klassiska Zinkensdamm

Zinkensdamms Idrottsplats består av en bandy-/konstgräsplan och en isbana för hockey samt tillhörande värmda utrymmen. Nu moderniseras idrottsplatsen med nytt kylsystem samt en överbyggnad av hockeybanan. EKA har i samarbete med EBAB projekterat för ett nytt energieffektivt kylsystem med värmeåtervinning åt Stockholm Stad.

De nya kombinerade kyl- och värmepumpsystemen kommer att betjäna båda isbanorna och utföras som delvis indirekta system. Med koldioxid, CO2, som köldmedium och ammoniakvatten som köldbärare blir det både säkert och energieffektivt. Anläggningen ska minimera mängden köpt värme då värmebehoven till största delen kommer att täckas av kylsystemets värmeåtervinningssystem när kylsystemet är i drift.Ett nytt styrsystem gör det möjligt att enkelt ställa om beroende på användning, att visuellt övervaka systemen och få en bra uppföljning av funktion och energiförbrukning. En ny utomhusplacerad smältgrop med värmesystem ska byggas, för hantering av isskrapet från bandybanan respektive ishallen, vilket eliminerar snöhögar på området och behovet av att frakta bort dessa.

Zinkensdamm IP invigdes redan 1937, är hemmaarena för Hammarby Bandy och används i övrigt av skolor, föreningar och allmänheten. Zinkensdamms IP kommer att öppna upp med is i oktober 2020.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page