top of page

Lödöseborg Uppgraderas: Helt Ny Sarg och Ispist på Gång!

AB Edethus är en framväxande fastighetsaktör och en aktiv samhällsutvecklare runt Lilla Edet. Bolaget är involverat i förvaltningen och ägandet av olika typer av fastigheter, inklusive lokaler för kommunal verksamhet, industriområden, mark för utveckling samt bostäder.


Under 2022 och fram till mars 2023 samarbetade EKA med Edethus i ett projekt av stor betydelse. Projektet innebar en totalombyggnad av Lödöseborg-anläggningen, vilken inkluderade en ishall med tillhörande uppvärmda utrymmen. I den befintliga ishallen genomfördes en fullständig ersättning av ispisten med en helt ny konstruktion. Det nya systemet för kyla, värme och dess styrning skulle integreras med den befintliga kyl- och värmeproduktionen samt styr- och övervakningssystemet i anläggningen.Denna vecka besökte Simon byggarbetsplatsen för att följa upp arbetet med ispistens konstruktion, som utförs av Mark & Bygg i Kungsör AB. Det är alltid spännande att bevittna den noggranna processen när kilometer av köldbärare installeras. Det gav också en utmärkt möjlighet att inspektera undercentralen och planera för ytterligare VS-anpassningar.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page