top of page

Långt samarbete med Katrineholms kommun ger goda resultat !

Det är fantastiskt att se de imponerande resultaten från Katrineholm under åren! EKA är stolt över vårt samarbete med Magnus och andra för att uppnå framgångar på Backavallen, inklusive:


• Implementering av ett ammoniakkylsystem och anpassad värmeåtervinning med koldioxid som köldbärare i hockeyhallen - en svensk premiär år 2006!

• Dimensionering av värmeåtervinningssystem och värmepump för Konstgräsplanen och geolagret för värmesäsonglagring.

• Utvärdering, energiutredning och framtidsplanering år 2017.

• Projektering och dimensionering av utökad värmeåtervinning med värmepumpar under de senaste månaderna.Katrinholms kommun berättar i en Linkedin post den följande:


Backavallens nya isarena har under sitt första år visat sig vara en imponerande energieffektiv byggnad. Med hjälp av solceller på taket kunde anläggningen producera hela 268 000 kWh under det första året, vilket motsvarar en minskning av 135 ton i koldioxidutsläpp. Detta kan jämföras med att plantera 184 träd. Dessutom kunde anläggningen drivas enbart med solenergi i 48 dagar under 2022, vilket visar på hur effektivt solcellerna fungerar.


Historiskt har Backavallen varit en idrottsplats med en isyta som tillverkades med hjälp av stora mängder ammoniak, en metod som inte längre är tillåten och som innebar risker för miljön och hälsan vid eventuella fel. I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny isarena med tillhörande servicehus, och nu har projektet slutförts. Anläggningen kan användas året om och är en viktig resurs för idrottsutövare och invånare i området.


Backavallens nya isarena bidrar till flera av målen i Agenda 2030, såsom mål 3: Hälsa och välbefinnande, mål 7: Hållbar energi för alla och mål 11: Hållbara städer och samhällen. Projektet har visat att det är möjligt att skapa en energieffektiv och hållbar idrottsanläggning som samtidigt minskar koldioxidutsläppen och främjar hälsosamma livsstilar. Slutrapporten för projektet kan ses för mer detaljerad information om dess bidrag till Agenda 2030.

 

Vi på EKA är glada över att ha bidragit till dessa hållbara framsteg på Backavallen och ser fram emot att fortsätta arbeta med Magnus och Katrineholm för att uppnå ännu större framgångar i framtiden.


Comments


bottom of page