top of page

Framgångsrik Avslutning av 3-dagars Kurs om CO2-kylteknik

Vi är glada att meddela den framgångsrika avslutningen av vår intensiva 3-dagars kurs om CO2-kylteknik, som hölls den 21-23 maj av Jörgen Rogstam, VD för EKA, för CO2 Academy. Detta omfattande program är noggrant utformat för att ge ingenjörer en djupgående förståelse för CO2-kylteknik. Under kursen behandlades en mängd olika ämnen, inklusive:


  • Systemkomponenter: Deltagarna fick en djup förståelse för de intrikata komponenterna i CO2-kylsystem, från kompressorer till ventiler och mycket mer.

  • Säkerhet först: Säkerheten var av största vikt under hela kursen, med dedikerade sessioner som fokuserade på bästa praxis för säker hantering och drift av R744, vilket säkerställer att ingenjörer är utrustade för att prioritera säkerhet i sitt arbete.

  • Regelverk och Materialkompatibilitet: Med ständigt föränderliga regleringsstandarder måste ingenjörer hålla sig uppdaterade om de senaste kraven. Vår kurs gav ovärderlig insikt i tryckutrustningsdirektivet (PED) och erbjöd vägledning om val av rätt material för CO2-system, vilket säkerställer efterlevnad och optimal prestanda.

  • Frigöra värmeåtervinningens potential: Värmeåtervinning representerar en betydande möjlighet för energieffektivitet i kylsystem. Deltagarna utforskade banbrytande lösningar för värmeåtervinning och lärde sig hur man maximerar effektiviteten och minimerar miljöpåverkan.

  • Utforska CO2-applikationer: CO2 är ett mångsidigt köldmedie med applikationer inom olika branscher. Från stormarknader till industrianläggningar fick deltagarna insikt i de olika användningarna av CO2-kylteknik och lärde sig hur man skräddarsyr lösningar för att möta specifika behov.

  • Bemästra kylaggregat och system: Kursen gav en omfattande översikt över olika kylaggregat och system som använder CO2, vilket ger ingenjörer den kunskap och de färdigheter som behövs för att designa, installera och underhålla effektiva R744-kylsystem.

Jörgen Rogstam gav CO2 kylteknik kurs i Stockholm för CO2 academy

Utöver kärnläroplanen ledde Simon Bolteau en engagerande modul om digitala verktyg för ingenjörer. Denna specialiserade session omfattade:

  • Exakta tryckfallsberäkningar: Ingenjörerna lärde sig avancerade tekniker för att noggrant beräkna tryckfall i CO2-system, vilket är avgörande för att optimera systemets prestanda.

  • Strategiskt komponentval: Med ett stort antal komponenter tillgängliga på marknaden kan det vara utmanande att välja rätt. Simon guidade deltagarna genom processen att välja komponenter med hjälp av leverantörsurvalsprogram, vilket säkerställer kompatibilitet och effektivitet.

  • Energianalys med Pack Calculation Pro: Deltagarna introducerades till Pack Calculation Pro, ett kraftfullt mjukvaruverktyg för energianalys i kylsystem. Genom praktiska övningar lärde sig ingenjörerna hur man använder detta verktyg för att jämföra energianvändning och identifiera optimeringsmöjligheter.


Vi riktar ett varmt tack till alla deltagare för deras entusiasm och aktiva deltagande. Håll utkik efter framtida sessioner och möjligheter att ytterligare fördjupa er expertis inom detta viktiga område. För mer information, besök CO2 Academy for Engineers.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page