top of page

Eksjö sparar energi med renoverad ishall

2018 beslutade Eksjö kommun att byta ut sitt nästan 20 år gamla kylsystem och den ännu äldre ispisten i den lokala ishallen Storegårdshallen. EKA understödde beslutsprocessen för renoveringens omfattning genom att först göra en inventering och därefter ta fram åtgärdsförslag. Efter att ha tagit del av resultaten från LCC-analyser av de olika föreslagna systemlösningarna, fattade man i kommunen beslutet att låta installera ett direkt CO2-system med värmeåtervinningsfunktion. Det nya värmeåtervinningssystemet skulle täcka behoven från lokalvärme, avfuktning, läggvatten och smältgrop. Utöver kylsystem och ispist byttes även avfuktare och belysning, och ventilationssystemet fick en uppgradering.

Den renoverade ishallen hade sin första driftsäsong 2019/2020 och EKA har nu följt upp resultaten, som är mycket uppmuntrande. Under treårsperioden före renoveringen var energianvändningen, i genomsnitt per säsong, cirka 900 MWh för el och fjärrvärme tillsammans. När motsvarande siffror för den renoverade anläggningen analyserades, stod det klart att den totala energianvändningen hade gått ned till under 400 MWh, vilket motsvarar drygt 55 procent minskning. El- och fjärrvärmekostnaderna minskade med 29 procent respektive 87 procent. Ytterligare intrimning av värmesystemet bör minska fjärrvärmen till "nära noll". Detta gör Storegårdshallen till en av Sveriges energieffektivaste ishallar.

Ishallsägare har ibland svårt att tro att så stora besparingar är möjliga, men med modern teknik och ett holistiskt perspektiv, där alla energisystem får samverka, är dessa resultat högst realistiska för de flesta anläggningar.

“Naturally energy efficient by EKA!”

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page