top of page

EKA deltar i en förstudie för CERN om övergång från F-GAS till naturliga kylmaskiner med Big Science

EKAnalys har blivit utvald som partner av Big Science för att delta i en viktig pre-studie om övergången från F-GAS-kylmaskiner till naturliga kylmaskiner på CERN. Projektet, initierat av CERN, är av yttersta vikt för att hantera konsekvenserna av de senaste regleringarna gällande F-Gas.


Med den senaste revisionen av EU:s lagstiftning kring F-Gas, som nu innebär en påskyndad fasering ut av dessa gaser, behöver CERN hitta hållbara alternativ för sina kylbehov. Kylmaskinerna som används för att kyla ner CERNs experiment och acceleratoranläggning måste anpassas för att möta de nya kraven och begränsningarna gällande användningen av F-Gas. Projektet är av stor betydelse då CERNs verksamhet är beroende av dessa kylmaskiner.


För att möjliggöra en snabb och korrekt övergång är det avgörande att samarbeta och dra nytta av kunskap och resurser från olika aktörer, från konsulter till leverantörer och slutanvändare. EKAnalys AB, med sin expertis inom kylteknik och hållbarhet, har utsetts till ledare för denna pre-studie.


I detta projekt ska EKA samarbeta med Fredrik Strengbohm från Caverion och Anders Andersen från CERN.


Vad är Big Science?

Big Science är en organisation som fungerar som en samordnare mellan den svenska industrin, universitet och forskningsinstitut samt internationella storskaliga forskningsanläggningar. Deras huvudsakliga mål är att främja banbrytande forskning, innovation och affärsmöjligheter som gynnar inte bara Sverige utan hela världen. Genom att skapa länkar och nätverk mellan olika aktörer inom vetenskap och teknik möjliggör Big Science samarbete och kunskapsutbyte som driver fram teknologiska framsteg och hållbar utveckling.

Big Science finansieras av två av Sveriges mest betydande organisationer för stöd och finansiering av svensk forskning och högteknologisk forskning samt nationell tillväxt: Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) och Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council).


Vad är CERN?

CERN, European Organization for Nuclear Research, är världens största partikelfysiklaboratorium som ligger vid gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Det är hem för Large Hadron Collider (LHC), världens mest kraftfulla partikelaccelerator, där forskare studerar grundläggande partikelfysikfenomen och utforskar universums ursprung och struktur. CERN är också en plattform för internationellt samarbete där tusentals forskare från hela världen arbetar tillsammans för att driva vetenskapen framåt.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page