top of page

Ta till vara värmen som alstras och återvinn i en hållbar helhetslösning

Energinav-Eng-1024x596.png

Genom att utnyttja ishallen som en energiresurs kan driftkostnaden hållas nere. Med våra tekniklösningar är kylsystemet ett energinav där överskott av värme både kan återvinnas och lagras. Det är idag möjligt att skapa smarta lösningar där de energiresurser som genereras i ett system tas till vara istället för att slösas bort. Vi skapar lösningar där kylsystemet blir ett energinav som kyler ispisten och där den värme som alstras kan återvinnas och användas i hallens övriga utrymmen och i närliggande fastigheter som sporthall, simhall eller konstgräsplan. Med ett geoenergilager kan energin lagras i marken och användas efter behov. Att använda ett modernt kombinerat kyl- och värmesystem på det här sättet innebär att en avsevärt mindre mängd köpt energi behöver användas och därmed kan driftkostnaden hållas nere.

bottom of page