top of page

Ta till vara värmen som alstras och återvinn i en hållbar helhetslösning

Letar du efter ett sätt att minska driftskostnaderna och öka hållbarheten i din anläggning? Sök inte längre än ditt kylsystem. Våra innovativa designlösningar förvandlar kylsystem till en outnyttjad energikälla. Genom att återvinna överskottsvärme som annars skulle gå förlorad kan våra system tillgodose dina uppvärmningsbehov och till och med exportera energi till närliggande anläggningar. Med tillsatsen av ett geotermiskt lagringssystem kan du lagra energi i marken för senare användning.

Energinav-Eng-1024x596.png

Genom att utnyttja kraften i kyl- och värmepumpsteknologi minskar våra system ditt behov av inköpt energi, vilket sparar pengar samtidigt som det hjälper planeten. Låt inte din överskottsvärme gå till spillo - låt oss förvandla den till en värdefull resurs för din anläggning.


På EKA är vi experter på att designa kyl- och värmepumpssystem som sparar energi och minskar kostnaderna. Våra innovativa designlösningar och toppmoderna teknik kan ge dig en pålitlig energikälla samtidigt som du når dina hållbarhetsmål.


Om du är intresserad av att lära dig mer om våra lösningar för återvinning av energi, tveka inte att kontakta oss. Vi skulle vara glada att diskutera hur vi kan hjälpa dig att minska dina energikostnader och göra din anläggning mer hållbar.

bottom of page