top of page
hall.jpg

Luomme energiatehokkaita jäähalleja – ensimmäisestä askeleesta pitkäaikaiseen toimintaan

Räätälöimme sekä uudisrakennuksissa että korjauskohteissa uusia energiakonsepteja toiminnan tehostamiseksi tai kustannusten vähentämiseksi. Voitte turvallisesti kääntyä meidän puoleemme energiantehostamisprosessinne jokaisessa vaiheessa.

scroll.gif
ispist.jpg

Tekniikka- ja energiakartoitus

Käymme paikan päällä ja teemme kattavan kartoituksen selvitäksemme kohteen teknisen tilan. Koottujen tietojen perusteella laadimme raportin jossa ehdotamme toimenpiteitä ja teemme kustannusarviointeja.

Teknik- och energiinventering
1.png
Modern Beer Brewery

Selvitys

Tutkimme ja analysoimme energia- ja jäähdytysjärjestelmiä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi suorituskyvyn todentaminen tai vikojen etsintä. Meillä on tarvittavat laitteet ja pätevyydet mitataksemme lähes kaikkia energiajärjestelmiä. Mittaukset ovat oleellisia tietolähteitä järjestelmän toiminnan arviointia varten sekä luomaan vahvan perustan paremmalle kustannushallinnalle ja enegiatehokkuudelle.

Utredning
2.png
Truck and Warehouse

Suunnittelu

Laadimme teknisiä kuvauksia ja asiakirjoja hankintoja varten. Voimme myös tarkastaa saatuja tarjouksia tekemällä energialaskelmia ja elinkaarikustannusanalyysejä, joissa vaihtoehtoja vertaillaan pitkällä tähtäimellä. Tällä teknisellä tuella voidaan valita kestävä ratkaisu, jossa ei pelkästään huomioida investointikustannusta, vaan mm. myös suorituskyky ja elinikä, joilla on hyvin merkittävä vaikutus kannattavuuteen.

Projektering
3.png
tjej.jpg

Asiakastuki toteutuksessa

Kun valitut toimenpiteet toteutetaan voimme antaa tilaajalle teknistä tukea sekä toimia tilaajan edustajana vaativissa keskusteluissa hankkeen toteuttajien kanssa. Näin voidaan vahvistaa tilaajan asemaa hankkeessa sekä parannetaan mahdollisuudet tehdä oikeita teknisiä päätöksiä.

Beställarstöd
4.png
Refrigerated Goods

Seuranta

Tärkeä osa energiatehokkuustyötä on käyttöönotetun kohteen analysointi ja tarkistus. Voimme optimoida kohteen ohjausta, jotta sen toiminta olisi mahdollisimman energiatehokas. Tekniset järjestelmät vaativat jatkuvaa seurantaa ja valvontaa toimiakseen luotettavasti.

Uppföljning
5.png
bottom of page