top of page

Naturliga köldmedier sparar pengar och miljö

diagramKoldioxidEng.png

En kylteknik som är på stark frammarsch i vintersportarenor är den koldioxidbaserade. Koldioxid, CO2, är ett naturligt och icke giftigt köldmedium, det är energieffektivt och har mycket bra värmeåtervinningsegenskaper. Dessutom är tekniken platseffektiv med låga ljudnivåer vilket bidrar till en bra arbetsmiljö. Det finns god tillgång på serviceföretag och servicekostnaderna är låga. CO2-teknik kan användas på olika sätt. Ett direkt system pumpar CO2 direkt i ispisten, medan ett indirekt system använder CO2 för att kyla en köldbärare som cirkuleras i pisten. Det första alternativet är oftast intressant när en pist byggs ny eller renoveras och det senare när pisten inte behöver åtgärdas. En svensk genomsnittshall köper cirka 1000 MWh per år och våra referenser visar att man idag kan halvera detta. CO2-tekniken borde fortsättningsvis vara det självklara valet för kommuner och föreningar som ska bygga nytt eller renovera.

bottom of page