top of page

Naturliga köldmedier sparar pengar och miljö

I kylindustrin används termen "naturliga köldmedier" för att beskriva vissa ämnen som finns rikligt i naturen. De mest använda är koldioxid (R744), ammoniak (R717) och kolväten (främst propan R290 eller isobutan R600a). I framtiden framstår naturliga köldmedier som den enda tillåtna klimatvänliga lösningen.

Skadar inte planeten

Ofrånkomliga läckor i syntetiska köldmediersystem släpper ut växthusgaser och skadliga kemikalier som PFAS, vilket har långvariga effekter på människor och djur. Välj naturliga kylmedel - miljövänliga och inga skadliga ämnen släpps ut även vid läckage.

Godkända av Europeiska unionen som framtidssäkra

Enligt F-gasförordningen genomför Europeiska unionen en utfasning av köldmedier med betydande miljöpåverkan. På sikt kommer endast naturliga kylmedel vara kvar som det enda alternativet.

Följ trenden

Upplev fördelarna med naturliga köldmedier som redan har omfamnats av många. Med ökande efterfrågan på miljövänliga val, ta tillfället i akt att vara ett nyskapande företag genom att anta naturliga köldmedier och sätta en ny standard för hållbarhet.

Vad är naturliga köldmedier?

Naturliga köldmedier är framställda från naturligt förekommande ämnen, såsom ammoniak, koldioxid (CO2) och kolväten. De har använts i århundraden och är kända för sina miljövänliga egenskaper. Å andra sidan är syntetiska köldmedier konstgjorda kemiska föreningar, vanligtvis framställda från växthusgaser som hydrofluorkolväten (HFC) eller klorfluorkolväten (CFC).

Syntetiska köldmedier: negativ miljöpåverkan

Syntetiska köldmedier har en lång historia präglad av försummande av miljöpåverkan. År 1974 avslöjades ozonnedbrytande effekter av CFC-köldmedier. Även om senare generationer fokuserade på säkrare alternativ som inte påverkar ozonlagret har de senaste åren sett ytterligare framsteg för att tackla den globala uppvärmningspotentialen (GWP) hos köldmedier. EU:s F-gasförordning (517/2015) infördes 2015 för att reglera fluorinerade gaser. Men nya bekymmer har uppstått med låg-GWP-syntetiska köldmedier från HFO-gruppen på grund av högt toxiska fluorinerade kemikalier som kallas PFAS. Läckta HFO-ämnen omvandlas snabbt till trifluorättiksyra (TFA), vilket är kopplat till problem med immunsystemet, cancer och andra hälsokomplikationer. Dessa fynd understryker vikten av att prioritera det enda hållbara alternativet - naturliga köldmedier.

Läs mer om F-gas på alltomfgas.se.

Sky
table effects natural synthetic refrigerants_edited.png

Är höga driftstryck farliga för CO2 system?

Vissa kanske oroar sig för de höga driftstrycken i CO2-kyl- och värmepumpssystem. Sanningen är att höga tryck inte är ett problem för tillverkare av komponenter, och användningen av CO2-system har blivit utbredd. Faktum är att de har blivit konventionella lösningar i tillämpningar som stormarknader. Som bevis har över 36 000 transkritiska CO2-installationer rapporterats över hela världen av Shecco.

Är kolväten som är brandfarligt säkert att använda som köldmedia?

Även om kolväten faktiskt är en brandfarlig substans, så designas och installeras kolvätesystem med säkerhetsåtgärder på plats. Dessa åtgärder syftar till att minimera mängden köldmedium i systemet och säkerställa rätt nödventilation. Att genomföra dessa försiktighetsåtgärder är enkelt, och kolväten - som R290 - används redan i stor utsträckning i kommersiella kylskåp och värmepumpar, vilket bekräftar deras säkra användning.

Är ammoniak (R717) farligt?

Även om det är sant att läckage av ammoniak kan vara mycket farligt och potentiellt dödligt, så är moderna ammoniaksystem utformade med säkerhet i åtanke. De är begränsade till särskilda tekniska utrymmen som endast kan nås av certifierad personal. För att minska riskerna minimeras mängden köldmedium, och robusta nödlösningar implementeras. Ammoniak fortsätter att vara ett av de föredragna valen i tillämpningar där omfattande säkerhetsåtgärder kan genomföras.

Sky

Följ trenden: Vara hållbar med naturliga köldmedier

Sammanfattningsvis, oavsett om du överväger ett befintligt system eller planerar ett nytt, är valet av naturliga köldmedier vägen framåt. Branschen rör sig mot naturliga lösningar, med ett flertal företag och offentliga ägare som redan har bytt. Dessutom understryker de skärpta EU-f-gasförordningarna behovet av framtidssäkra val. Förenkla din strategi och satsa på hållbarheten och långsiktigheten med naturliga köldmedier för en grönare framtid.

bottom of page