top of page
Modern Beer Brewery

Selvitys

Tutkimme ja analysoimme energia- ja jäähdytysjärjestelmiä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi suorituskyvyn todentaminen tai vikojen etsintä. Meillä on tarvittavat laitteet ja pätevyydet mitataksemme lähes kaikkia energiajärjestelmiä. Mittaukset ovat oleellisia tietolähteitä järjestelmän toiminnan arviointia varten sekä luomaan vahvan perustan paremmalle kustannushallinnalle ja enegiatehokkuudelle.

bottom of page