top of page
Modern Beer Brewery

Utredning

Vi utreder och analyserar energi- och kylsystem. Det kan handla om att verifiera prestanda eller att göra felsökning. Vi har utrustning och kompetens för att mäta på de flesta typer av energisystem. Mätningar är väsentliga för att utvärdera ett systems funktion och skapa förutsättningar för bättre kostnadskontroll och energieffektivitet.

bottom of page