top of page
Stainless Steel_edited.jpg

Industriella värmepumpar och naturliga köldmedier

Industrianläggningar strävar efter att uppnå sina hållbarhetsmål, och fossila bränslepannor blir alltmer föråldrade. Ren värme är framtidens väg, och värmepumpar är en beprövad teknik som erbjuder ett pålitligt och hållbart alternativ.

5 min.

startar på mindre än 5 minuter

0-1 GWP

kan fungerar med naturliga köldmedier 

90°C

kan producera upp till 90 graders värme

Plug-in

kommer lätt in i befintlig infrastruktur

Hur fungerar värmepumpar?

Värmepumpar omvandlar värme från en källa till önskad temperatur, vanligtvis drivna av el. Med merparten av den levererade energin från en förnybar källa som luft, mark eller industriell spillvärme är värmepumpar en miljövänlig lösning för värmeenergi. Värmepumpens energieffektivitet definieras av Prestandakoefficienten (COP) - mängden levererad värme dividerat med använd el. Till exempel betyder en COP på 3 att värmepumpen producerar tre enheter värme för varje enhet el som används.

Industrial heat pump.png
Heat pump energy.png

Värmepumpar vs. Pannor

Jämfört med en panna kan en värmepump väsentligt minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Som visas i diagrammet är en värmepump med en COP på 3 mycket energieffektivare än en industriell panna med en verkningsgrad på 0,95 (95%). Även om elkostnaden ofta är högre än alternativa värmekällor, är förhållandet mellan energipriset en väsentlig faktor att beakta vid utvärdering av den ekonomiska genomförbarheten för en värmepump.

Naturliga köldmedier

Värmepumpsteknik använder en vätska som finns i ett slutet system, och medan det kanske inte finns några problem med prestandan, har vätskor som läcker ut i atmosfären en negativ effekt på global uppvärmning. För att minimera påverkan på miljön föredras naturliga köldmedier som koldioxid (CO2), ammoniak (NH3) eller kolväten framför syntetiska ämnen. Det garanterar en helt hållbar lösning på lång sikt.

emissions heat pump.png

Miljöpåverkan

Utsläppen av växthusgaser från elproduktion varierar beroende på platsen för kraftverket. I EU27-länderna är det genomsnittliga utsläppet av koldioxid per kWh elenergi som produceras 230 gCO2. Jämfört med det beräknas växthusgasutsläppen för gas vara cirka 202 gCO2 per kWh gasenergivärde. Det är viktigt att förstå värmepumpens koldioxidavtryck och jämföra det med en gaspanna. Därför kan vi med hjälp av samma energianvändning som i det tidigare exemplet och med hänvisning till värden för koldioxidintensitet bedöma värmepumpens miljöpåverkan jämfört med gaspannan.

bottom of page