top of page
Truck and Warehouse

Projektering

Vi upprättar tekniska rambeskrivningar inför upphandling. Vi kan även granska anbud och göra energiberäkningar och livscykelkostnadsanalyser för att kunna jämföra olika alternativ i ett långsiktigt perspektiv. Med detta tekniska stöd kan fler faktorer än pris vägas in, såsom prestanda och livslängd, vilket starkt påverkar driftskostnaderna.

bottom of page