top of page
tjej.jpg

Asiakastuki toteutuksessa

Kun valitut toimenpiteet toteutetaan voimme antaa tilaajalle teknistä tukea sekä toimia tilaajan edustajana vaativissa keskusteluissa hankkeen toteuttajien kanssa. Näin voidaan vahvistaa tilaajan asemaa hankkeessa sekä parannetaan mahdollisuudet tehdä oikeita teknisiä päätöksiä.

bottom of page