top of page
Sky

CO2 som köldmedium (R744)

Varför CO2-teknologi?

Jo, för det första är det en naturlig, icke-giftig och icke-brandfarlig substans som erbjuder betydande fördelar jämfört med andra köldmedier. Dessutom är det miljövänligt och hjälper företag att minska sin koldioxidavtryck.s väg, och värmepumpar är en beprövad teknik som erbjuder ett pålitligt och hållbart alternativ.

GWP 1

CO2 har enligt definitionen en GWP på 1 oavsett vilken tidsperiod som används, eftersom det är gasen som används som referens.

Hög temperatur

Möjligheten att återvinna värme, vilket innebär att du kan använda spillvärme för att generera högtempererad uppvärmningsenergi. I vissa fall kan du till och med täcka 100% av ditt uppvärmningsbehov med värme som genereras av kylsystemet.

Kompaktare

Mindre komponenter och effektivare förångare, vilket kan spara pengar på installations- och underhållskostnader.

COP

Förbättrad energieffektivitet, särskilt i kombination med värmeåtervinning. Detta blir alltmer attraktivt för en mängd olika tillämpningar, från kommersiella till industriella.

CO2 en av de första köldmedierna som användes

Historien om CO2 kan delas in i två delar. Den första delen ägde rum under 1800- och 1900-talet när system utvecklades och förbättrades. Denna era avslutades när intresset för CO2 nästan försvann på 1950-talet, då syntetiska köldmedier introducerades och tog över.

I slutet av 1980-talet framförde den norske professorn Gustav Lorentzen idén att använda CO2 igen, vilket innebar början på den andra eran av CO2:s historia. Han undersökte hur CO2-teknologi kunde användas i olika tillämpningar och publicerade många artiklar. År 1993 uttalade han att "CO2 är så nära det ideala köldmediet som det är möjligt att komma...". En aspekt av CO2 som han diskuterade var hur värme kan återvinnas, samt de tillhörande styrsystemen för att optimera processen.

co2 heat recovery.png

Egenskaper

Koldioxid är en naturlig, icke-brandfarlig och icke-giftig substans som erbjuder tekniska fördelar jämfört med andra naturliga alternativ. När det gäller toxicitet, kräver koderna som den europeiska motsvarigheten EN378 vissa säkerhetsåtgärder för att använda koldioxid som köldmedium, men säkerhetsåtgärderna är enkla och medför inte höga kostnader.


Det historiska problemet med koldioxid kommer i grund och botten från det faktum att den har höga tryck i systemet, upp till 120 bar. På grund av den snabba utvecklingen av koldioxidteknologi sedan 1990-talet är höga tryck inte längre ett giltigt argument mot att föredra koldioxid.


Faktum är att det är tvärtom - koldioxidens unika egenskaper erbjuder betydande fördelar jämfört med andra köldmedier, som mindre komponenter och effektiva ångpannor. En särskild fördel är när det finns samtidiga behov av kyla och värme, där återvinning av värme med koldioxid ger högtemperaturvärme. I vissa tillämpningar kan 100% av värmebehovet täckas med värme genererad av kylsystemet.

Växande intresse för CO2

Under det senaste decenniet har ett växande intresse för att använda koldioxid (CO2) som köldmedium setts, särskilt inom kommersiella sektorn. Energiprestandaförbättringarna som uppnås med CO2-kylning kombinerat med värmeåtervinning blir alltmer attraktiva för olika typer av tillämpningar. Sedan några år tillbaka har denna trend även nått den industriella sektorn, vilket har betydande konsekvenser för verksamheten.

co2 systems number.png

EKAs kompetens

På EKA är vi stolta över att vara medlemmar i R744.com, som visar upp vår expertis inom CO2-teknologi. Vi har arbetat med CO2 sedan 2004 och har genomfört några banbrytande projekt under åren.

Till exempel designade vi Europas första kompletta isarena med CO2, som blev självförsörjande med värme från sitt eget återvinningssystem. Och vi är glada över att ha spelat en roll i NSSO Speed Skating Oval för Peking-OS 2022, som också är en 100% CO2-isarena.

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur CO2-teknologi kan gynna din anläggning är vi här för att hjälpa dig. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att spara energi och pengar samtidigt som du minskar din miljöpåverkan.

bottom of page