top of page
Image by Anna Hunko

Datacenter et réfrigérants naturels

Nous vous aidons à améliorer l'efficacité énergétique de votre datacenter en utilisant des réfrigérants naturels.

Image by Jon Flobrant

På EKA erbjuder vi ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa fastighetsproffs att uppnå sina mål för energieffektivitet. Våra förstudier och energigranskningar kan identifiera områden där förbättringar kan göras och fastställa de mest kostnadseffektiva lösningarna. Våra designtjänster erbjuder skräddarsydda lösningar för varje byggnads unika behov, vilket säkerställer optimal prestanda och tillförlitlighet.

En av våra främsta specialiteter är integreringen av värmeåtervinning, kombinerad kylning och uppvärmning i VVS-system, vilket minskar driftskostnaderna avsevärt. Vi kan också hjälpa till med design av system som använder förnybara energikällor, såsom geotermisk energi, för att ytterligare minska energianvändningen och utsläppen.

Våra tekniska konsult- och besiktningstjänster säkerställer att alla system installeras och fungerar korrekt, och våra kontinuerliga övervakningstjänster garanterar optimal prestanda och lång livslängd.

Genom att samarbeta med EKA kan fastighetsproffs dra nytta av vår erfarenhet och expertis inom energieffektiva och hållbara kyl- och värmepumpstekniker. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till att förbättra din byggnads energieffektivitet, minska driftskostnaderna och bidra till en mer hållbar framtid.
 

bottom of page