top of page
ispist.jpg

Teknik- och energiinventering

Vi besöker er på plats och gör en fullständig inventering för att få en uppfattning om anläggningens tekniska status. Resultatet blir en rapport med åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar.

bottom of page