ispist.jpg

Teknik- och energiinventering

Vi besöker er på plats och gör en fullständig inventering för att få en uppfattning om anläggningens tekniska status. Resultatet blir en rapport med åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar.