top of page

Testebovallen – ett nav för både hållbar energi och människor


Testebovallen är en mötesplats för aktiva människor som förutom en hockeyhall består av en curling- och en sporthall-/bollhall. Genom att sammanföra olika sporter i samma anläggning så skapas en mötesplats för fler idrotter och människor i olika generationer. Is-säsongen startar normalt i början av september och avslutas i mars.

Totalt sett sparas idag ca 40% av den köpta energin

Anläggningen bestod ursprungligen en curlinghall (4 banor) och en uterink (60x30m) där den senare överbyggdes och togs i drift 2013. Samtidigt byggdes även en sport-/bollhall i direkt anslutning. Sedan tidigare delade curling- och uterinken ett och samma kylsystem, vilket hade ett +20 år gammalt R404A-system som saknade värmeåtervinning. Hela anläggningen värmdes innan ombyggnationen av fjärrvärme men var klokt nog förberedd för värmeåtervinning genom att huvudsakligen installera lågtemperaturssystem vid byggnationen 2013.


2014 beslutade ägaren Gavlefastigheter att göra sig av med det gamla kylsystemet med målet är att ta bort HFC-medierna samt att minska mängden köpt energi. Genom ett effektivare kylsystem och utökad värmeåtervinning så skulle både el- som fjärrvärmeanvändning kunna minskas. Anläggningen hade goda förutsättningar för värmeåtervinning så ett CO2-system valdes vilket både är ett naturligt medium och har mycket goda värmeåtervinningsegenskaper. För att minska pumpeffekten för köldbäraren så byttes den gamla korrosiva kalciumkloriden till betydligt effektivare ammoniakvatten. Man valde också att ersätta den befintliga avfuktaren som var underdimensionerad och endast använde elenergi. Den nya avfuktaren använder varmvatten från värmeåtervinningen för sin drift och kan därför spara över 85% elenergi.Under 2015 installerades kylsystemet och integrerades genom sin värmeåtervinningsfunktion i de befintliga värmesystemen. Totalt sett sparas idag ca 40% av den köpta energin för hela anläggningen jämfört med tidigare, där fjärrvärmen minskat med ca 65% och elen med ca 20%. De årliga energikostnaderna har minskat med ca 260 000 kr (-29%) men lägre servicekostnader bidrar också positivt. Som man kan se i grafen har anläggningen nått en ny ”hållbar nivå” och ur ett livcykelkostnadsperspektiv, vilket även inkluderar investeringen, så ger detta en minskning av totalkostnaden med nära 3 mil kr sett över 20 års livslängd.


“Naturally energy efficient by EKA!”

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page