top of page

Svenska Ishockeyförbundet slår till: 21 energieffektiva förslag för ishallar

Svenska Ishockeyförbundet har tagit initiativet att presentera ett antal energieffektiviseringsförslag för landets ishallar i syfte att bidra till minskad energianvändning och en bättre miljö. Publikationen, som kommer att heta "21 oslagbara vägar till effektivare driftsekonomi ishallar", kommer att innehålla totalt 21 åtgärdsförslag och kommer att ges ut i två omgångar. Denna första omgång innehåller 10 stycken åtgärdsförslag och i den andra och slutliga utgåvan kommer totalt 21 stycken åtgärdsförslag presenteras.


Tanken är att åtgärdsförslagen ska hjälpa ishallarna att minimera inskränkningar i driften samtidigt som man bidrar till minskad energianvändning och en bättre miljö. Då det med hänsyn taget till situationen i vår omvärld och de följdverkningar dessa för/fört med sig ekonomiskt som miljömässigt finner Svenska Ishockeyförbundet det angeläget att bidra med tips och rekommendationer som kan hjälpa ishallarna att bli mer energieffektiva.


Förslagen i dokumentet är framtaget av Svenska Ishockeyförbundets Anläggningskommitté i samarbete med Energi- & Kylanalys AB (EKA) och Nima Maskin samt med ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet (RF). Dessa företag har erfarenhet och kompetens inom området energieffektivisering och har hjälpt till att identifiera lönsamma åtgärder som kan genomföras i ishallarna.


För att sprida informationen om åtgärdsförslagen kommer Svenska Ishockeyförbundet att hålla ett antal seminarier runt om i Sverige där resultatet presenteras. Målet är att hjälpa ishallarna att bli mer energieffektiva och samtidigt bidra till minskad energianvändning och en bättre miljö.


Ladda ner dokumentet Del 1 här och kolla SIFs artikel.

energieffektivisering-ishallar-del-1
.pdf
Download PDF • 862KB


Commentaires


bottom of page