top of page

Ny teknik på klassiska Zinkensdamm

EKA har projekterat ett nytt säkert och energieffektivt kylsystem med värmeåtervinning till Zinkensdamms Idrottsplats. Anläggningen består idag av en bandy-/konstgräsplan, en isbana för hockey och flera värmda utrymmen såsom omklädningsrum och kanslier. Det gamla ammoniaksystemet med en stor mängd ammoniak mitt bland bostadshusen i hjärtat av Södermalm är nu borta.


Inspektion av smältgrop med Cajus och Jörgen.


Ett modernt kylsystem

De nya kombinerade kyl- och värmesystemen använder det säkra och effektiva mediet koldioxid som köldmedium. Koldioxiden har fördelen att den inte är giftig som ammoniak och att dess värmeåtervinningsegenskaper är väldigt bra. Man kan idag producera betydligt större mängd högvärdig värme än vad äldre system kunde göra. Kylsystemet består av tre kylaggregat som är gemensamt kopplade till värmeåtervinningssystemet, som kommer att täcka största delen av värmebehoven och minimera mängden köpt värme. Återvinningen värmer vatten för ismaskiner och duschar men står också för områdets lokalvärmning. När kylsystemet inte är i drift finns fjärrvärme som backup.


Ny köldbärare i rören

I ispisterna har den gamla korrosiva kalciumkloriden bytts ut mot ammoniakvatten som köldbärare. Vid svenska isbanor har kalciumklorid länge varit den mest använda köldbäraren men den kräver mycket pumpenergi. EKA har i ett forskningsprojekt tillsammans med KTH sammanställt data från både teori och praktik, vilket visar att ammoniakvatten bara behöver halva pumpenergin jämfört med kalciumklorid.


Korrosion vid användandet av ammoniakvatten är normalt sett inget problem, bara man undviker koppar och mässing. Komponenter och material i systemet blir billigare vilket sänker den totala investeringskostnaden. Det man behöver tänka på vid konvertering är att undvika riktigt gamla slitna köldbärarsystem där läckage kan uppstå.


Smältgropar sänker miljöbelastningen

En ny funktion är de utomhusplacerade smältgroparna som värms av återvinningssystemet. Smältgroparna kommer nu att ta hand om isskrapet från bandybanan och ishallen men även natursnö. Nu blir det inga snöhögar som måste transporteras bort från området, vilket minskar miljöbelastningen och risker för lekande barn. Smältgropar har ofta fått dåligt rykte då de sällan fungerar som det är tänkt. EKA har sedan flera år ett mycket robust tekniskt koncept som undviker användning av dyr spetsvärme för att säkerställa funktionen.

Tidigare snödeponi vid Zinkensdamms IP


Ett anpassat styrsystem underlättar driften

Kylsystemet är nu uppdelat för att betjäna de båda isbanorna med individuell reglering. Ett anpassat styrsystem gör det möjligt att enkelt ställa om börvärden beroende på användning, att visuellt övervaka systemen och få en bra bild av funktion och energianvändning. Dessutom finns energimätare för kontroll och uppföljning av kylproduktion och värmeåtervinning.


Denna artikel kan också läsas i Sport & Fritidsmiljö #6/20.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page