top of page

(Nästan) två isbanor för kostnaden av en !

Bahcohallen brukade vara en typisk ishall med ett uppvärmt arenarum (cirka 8 °C). Ett ammoniakkylaggregat var då anslutet till en kalciumkloridkrets i ispisten. Systemets värmeåtervinningsfunktion levererade upp till 28 °C för förvärmningen av anläggningens luftbehandlingsaggregat. År 2016 ersattes detta med ett nytt CO2-kylsystem baserat på direkt expansion, där CO2 även cirkulerar i banans nya kopparrör som lagts i ett betonglager ovan det befintliga ispistsgolvet. Dessutom kompletterades anläggningen under säsongen 2017/2018 med en till isbana i ett uppvärmt arenarum (cirka 10 ° C) i en helt ny byggnad intill den befintliga ishallen. Ett optimerat värmeåtervinningssystem anslutet till CO2-systemet är utformat för att täcka en stor del av värmebehovet i båda isbanorna.

I själva verket använder de två ishallarna endast 10% mer energi än den gamla anläggningen. Detta innebär att ägaren idag driver två isbanor nästan för kostnaden av en!

Det nya kylaggregatet och dess värmeåtervinningsfunktion ledde till minskad energiförbrukning med 15% - från 4,72 till 4,00 MWh / aktivitetsdag - då anläggningen ännu bestod av bara en ispist. I detta skede användes värmeåtervinningsfunktionen dock inte till sin fulla kapacitet än, utan energibesparingens storlek för den nya systemlösningen blev tydligare först när även den nya ispisten anslöts till systemet vid säsongen 2017-2018.


Idag täcker enstegs-värmeåtervinningssystemet 97% av ishallarnas värmebehov - inklusive avfuktning. I själva verket använder de två ishallarna endast 10% mer energi än den gamla anläggningen. Detta innebär att ägaren idag driver två isbanor nästan för kostnaden av en!


När EKA designade värmeåtervinningsfunktionen 2015 förutsattes det att en ny simhall skulle byggas intill ishallarna, så en värmeexportfunktion integrerades i systemlösningen. Idag står även simhallen klar och ishallarna har ett beräknat årligt värmeöverskott på 700 MWh som nu kommer att finnas tillgängligt för dess värmebehov. För att till fullo utnyttja värmeexportpotentialen kommer ägaren, Enköpings kommun, framöver att driva minst en av rinkarna året runt. Det är bra energihantering!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page