Minska vattenförbrukningen med återvinning

Sverige har under de senaste åren drabbats av vattenbrist i stora delar av landet, där orsaken antingen varit ovanligt låga grundvattennivåer eller att vattenverk legat nära sina tekniska maxkapaciteter och inte kunnat täcka de ökande vattenbehoven. Kommuner har därför tidvis varit tvungna att införa begränsningar i vattenanvändningen.


En typisk svensk ishall använder mycket vatten, 2–3 miljoner liter per år. Cirka 1 miljon liter av den totala mängden används som läggvatten till isytan för att upprätthålla iskvaliteten. Detta ytlager skrapas sedan bort av ismaskinen efter isanvändning och dumpas, antingen utanför ishallen eller i en smältgrop ansluten till anläggningens dränering.


Numera finns det möjligheter att ta tillvara denna vattenmängd och återanvända den vid ny spolning utan att isens kvalitet försämras. Vi på EKA kan hjälpa ishallsägare utreda förutsättningarna till denna form av vattenåtervinning som skapar fördelar för ishallens driftsekonomi, för samhället och för miljön.