top of page

Minska vattenförbrukningen med återvinning


Sverige har under de senaste åren drabbats av vattenbrist i stora delar av landet, där orsaken antingen varit ovanligt låga grundvattennivåer eller att vattenverk legat nära sina tekniska maxkapaciteter och inte kunnat täcka de ökande vattenbehoven. Kommuner har därför tidvis varit tvungna att införa begränsningar i vattenanvändningen.

Till exempel i Nässjö, Höglandsrinken, har vattenbristen gjort att klubben fått lägga skridskorna på hyllan (Sveriges radios artikel, 21 augusti 2022) innan de fick dispens under september.


En typisk svensk ishall använder mycket vatten, 2–3 miljoner liter per år. Cirka 1 miljon liter av den totala mängden används som läggvatten till isytan för att upprätthålla iskvaliteten. Detta ytlager skrapas sedan bort av ismaskinen efter användning och dumpas, antingen utanför ishallen eller i en smältgrop ansluten till anläggningens avlopp.Numera finns det möjligheter att återvinna denna vattenmängd och använda den för nya spolningar utan att isens kvalitet försämras. Vi på EKA kan hjälpa ishallsägare att utreda förutsättningarna för denna form av vattenåtervinning, som skapar fördelar för ishallens driftsekonomi, för samhället och för miljön.


Värmeåtervinning från kylsystemet kan användas både för att smälta snö och värma spolvattnet.

Tack vare ett pump- och filtersystem kan det mesta av vattnet återanvändas, vilket leder till en vattenbesparing på storleksordningen 1 miljon liter per år!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page