top of page

En allt högre luftfuktighet skapar problem i många ishallar

En konsekvens av klimatförändringarna med ökande lufttemperaturer är att fukthalterna också ökar. Detta gör att många ishallar upplever större problem än tidigare när det gäller att avfukta arenarummet.

Problemen har ofta sin grund i för liten kapacitet eller bristfälligt underhållna avfuktare. Det är vanligt att avfuktare är underdimensionerade då de som upphandlat eller installerat dessa inte alltid har insikten som behövs för att bedöma kapacitetsbehovet. Vidare så spelar styrningen en viktig roll, både för att få ut rätt kapacitet när det behövs, men också för att inte använda avfuktaren i onödan.

Under EKA:s arbete inom projekt NERIS har det konstaterats att rätt styrprincip kan spara över 30 procent på energinotan. Och då är det inte ovanligt att avfuktningsfunktionen använder närmare 100 000 kWh (oftast el) per säsong! Idag finns det avfuktningslösningar som använder andra energiformer än el, såsom fjärrvärme eller ännu bättre återvunnen värme från kylsystemet. Låt oss på EKA inventera er ishall så kan vi hjälpa er att hitta bästa funktion till lägsta energikostnad!



Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page