top of page

Centrum för idrottsteknik invigt vid KTH – Banar vägen för framtidens idrott och teknik

Datum: tisdag 13 juni 2023

Stockholm, Sverige – Centrum för idrottsteknik invigdes på onsdagen vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Invigningsceremonin samlade framstående aktörer inom idrott och teknik, som presenterade banbrytande innovationer och betonade vikten av samarbete och forskning för att forma framtidens idrott.

Anders Söderholm, rektor vid KTH, invigde ceremonin och framhöll betydelsen av Centrum för idrottsteknik och dess potential att driva fram innovationer inom idrottssektorn.

Anders Larsson, Vice ordförande för Sveriges olympiska kommitté, delade med sig av sin syn på hur teknik kan förbättra idrottarnas prestationer och främja framgång i tävlingar på högsta nivå.

Peter Mattsson, representant från Riksidrottsförbundet, talade om initiativet Elitidrott 2030 och hur Centrum för idrottsteknik kan bidra till att forma framtidens idrottslandslag.

Gunnar Karlsson, Professor - vice avdelningschef och föreståndare för Centrum för idrottsteknik, gav en översikt av centrumet och dess mål och syften. Han betonade vikten av tvärvetenskapligt samarbete och hur centrumet kommer att fungera som en plattform för att främja innovation och utveckling inom idrottsteknikområdet genom:

  • Utbildning

  • Forskning

  • Innovation

  • Möten.

Forskning och innovation

Madelen Fahlstedt från MIPS (Multi-directional Impact Protection System) presenterade sin forskning vid KTH och hur den har lett till utvecklingen av revolutionerande hjälmteknologi som nu används över hela världen.


Elena Gutierrez Farewik från KTH talade om teknologi för att avkoda, förutsäga och förbättra mänsklig rörelse. Hennes forskning fokuserar på att förstå och optimera rörelsestrategier genom experiment, simulering och enhetsutveckling.


Jörgen Rogstam, VD för EKA – Energi & Kylanalys AB, presenterade den senaste generationens teknik för ishallar, som utvecklats i samarbete med KTH. Han gav en överblick över utvecklingen av kyl- och värmetekniken som används i ishallar och hur den har förbättrats genom samarbetet mellan industri och akademi.


Christer Norström, entreprenör, delade med sig av sin resa från att vara en digital tränare inom skidåkning till att arbeta med liknande tillämpningar inom andra områden. Han berättade om vikten av teknik och strukturerad coachning för idrottarnas framgång.


Seraina Dual från KTH presenterade adaptiv teknik som följer hjärtats rytm inom idrotten. Hon diskuterade hur effektiviteten i hjärtats pumpning är avgörande för uthållighetsidrottare och hur studier av hjärtats reaktioner under träning kan bidra till att förbättra prestationen inom idrotten.


Tord af Klintberg från KTH presenterade användningen av blått ljus och fotokatalys i simhallar. Han berättade hur denna teknik har möjliggjort en halvering av klortillsatserna, vilket resulterar i en hälsosammare miljö med renare luft och förlängd livslängd för simhallarna.


Johan Jansson från KTH och Icarus Digital Math introducerade det paradigmskifte som digital matematik har medfört inom prediktiv simulering och STEM-utbildning. Han nämnde att denna revolutionerande metod har blivit erkänd av både NASA och Formel 1. Med tillförlitlig design genom simulering i webbläsaren kan man uppnå en hastighet som är 100 gånger snabbare och billigare än industristandarden.


Mario Romero Vega från KTH fokuserade på rollen av datavisualisering inom sports engineering. Han presenterade exempel där datavisualisering har främjat vetenskap och forskning inom området. Mario introducerade även InfraVis, det nationella forskningscentret för datavisualisering, och dess betydelse för att främja innovation inom idrottsteknik.


Under invigningsceremonin betonades vikten av dessa forsknings- och innovationsinsatser för att driva framåt utvecklingen inom idrottsteknik. Centrum för idrottsteknik vid KTH kommer att fungera som en plattform för samarbete mellan olika aktörer, där akademisk forskning, idrottsklubbar och teknikföretag kan arbeta tillsammans för att forma framtidens idrott och maximera prestation, hälsa och säkerhet för idrottare. Invigningen markerade starten på en spännande era för idrottsteknik och dess potential att förändra landskapet för idrottsprestationer och träningsteknik.EKA och KTH: Framgångsrikt samarbete för vetenskaplig kunskap och innovation


Genom ett framgångsrikt samarbete med KTH har EKA aktivt arbetat med att tillföra vetenskaplig kunskap och forskning till industriella och kommunala kunder. Samarbetet har resulterat i banbrytande innovationer och tekniska framsteg, samt ca 40 akademiska publikationer och examensarbeten. Genom att dra nytta av KTH:s forskningsplattform har EKA kunnat lösa komplexa utmaningar och erbjuda innovativa lösningar som gynnar deras kunder. Det långvariga partnerskapet mellan EKA och KTH exemplifierar vikten av samarbete mellan akademi och industri för att främja innovation, utbyte av kunskap och förbättring av verksamhetsprocesser inom industri och kommunala anläggningar. Det bidrar till att möta dagens och framtidens utmaningar inom dessa områden.

Comments


bottom of page