top of page

Återvinning kan täcka största delen av värmebehovet i en kombianläggning

Erik Arnesson och Josefine Hagdahl, Energiteknik, KTH, har i sitt kandidatexemensarbete (2016) studerat i vilken utsträckning återvunnen värme från en ishall kan täcka en intilliggande simhalls värmebehov. Ett kylsystem i en ishall för vanligtvis bort värme från ispisten och släpper ut den i luften. Denna värme skulle istället kunna användas i simhallar och helt eller delvis täcka simhallens värmebehov. Ett modernt kombinerat kyl- och värmesystem, med till exempel CO2 som köldmedium, skulle då kunna sammanföra en ishall och en simhall. Det kan skapa en mötesplats för olika idrotter och människor. I arbetet har man hämtat data från Gimo ishall och Hällefors simhall. Beräkningarna visade att överskottsvärmen från ishallen kommer att täcka en kombianläggnings värmebehov till hela 92 procent, vilket betyder att en avsevärt mindre mängd extern energi behöver användas.


留言


留言功能已關閉。
bottom of page