top of page
Image by Umberto

Fjärrvärmeleverantör

EKA är ett konsultföretag för fjärrvärmebolag som söker en hållbar och konkurrenskraftig lösning för sina värmebehov. Som experter inom naturliga köldmedier är våra värmepumpsteknologier utformade för att hjälpa fjärrvärmebolag att sänka produktionskostnaderna för värme och erbjuda en förutsägbar och pålitlig teknik för värmeproduktion.

Image by Peter Herrmann

Vi förstår fjärrvärmebolagens prioriteringar och våra lösningar tar itu med deras unika utmaningar. Våra systemlösningar med naturliga köldmedier i värmepumpar erbjuder en attraktiv återbetalningsperiod, hög värmekapacitet vid höga temperaturer och bidrar till deras hållbarhetsmål.

 

Våra tjänster inkluderar genomförbarhetsstudier, energiinventering, design, teknisk rådgivning och uppföljning. Vi arbetar nära våra kunder för att se till att de har den information och vägledning de behöver för att fatta informerade beslut om sina teknikval.

 

Med EKA:s lösningar kan fjärrvärmebolag locka till sig nya kunder och behålla befintliga, samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga värmetariffer jämfört med andra värmekällor. Ni får en pålitlig, effektiv och hållbar lösning för värmeproduktion som kan hjälpa er att nå era mål och förbli konkurrenskraftiga inom branschen.

Cloud in the Sky

Naturliga köldmedier

CO2 / R744
som köldmedia

Spiral Pipe

Värmeåtervinning

Pipes

Industriella värmepumpar

bottom of page