top of page
tjej.jpg

Beställarstöd vid genomförande

När åtgärderna ska genomföras agerar vi tekniskt beställarstöd och kan ta de djupa diskussionerna med utförarna. Det stärker beställarens roll och förbättrar möjligheten att fatta rätt beslut.

bottom of page