Utvärdering Gimo ishall

EKA har utvärderat Gimo ishall efter den renovering som gjordes 2014 med ett nytt kyl- och värmesystem baserat på CO2-teknik. Slutrapporten visar en minskning av energikostnaderna på mer än 60 procent. Undersökningen har genomförts med medel från Energimyndigheten och med stöd från några av de företag som genomförde renoveringen.

Några av slutsatserna från rapporten:

  • För att utnyttja värmeåtervinningspotentialen hos CO2 fullt ut utformades och anpassades värmeåtervinningssystemet för att passa egenskaperna hos CO2.
  • Före uppgraderingen var ishallens årliga totala energianvändning cirka 950 000 kWh, vilket motsvarar cirka 4 200 kWh/dygn.
  • Efter uppgraderingen är energianvändningen nere på 1 630 kWhel/dag eller totalt 296 000 kWhel under de första 6 månadernas drift.
  • Omräknat till en normal åttamånaderssäsong motsvarade detta en minskning av energikostnaderna på mer än 60 procent.
  • Under de första sex månaderna återvanns 71 procent av tillgänglig värme motsvarande 466 000 kWh.
  • Ingen extern eller ytterligare värme än den återvunna har behövts för att klara samtliga värmebehov – även under de kallaste dygnen med temperaturer ned till -15°C.
  • LED-belysningen använde cirka 2 500 kWh/mån (totalt 13 000 kWh under sex månader) vilket motsvarar en 76-procentig reduktion jämfört med andra liknande ishallar.

Det finns ytterligare besparingspotential i anläggningen genom att de gamla ventilationsaggregaten körs på full effekt, vilket ökar el-energibehovet. Uppskattningsvis kan el-energiförbrukningen minskas med ytterligare cirka 50 000 kWh på årsbasis.

Svenska