Testebo ishall

Client:
Gavlefastigheter

City:
Gävle

Year:
2015

Facility type:
Spectator C ice rink

Work category:
Design, Air handling, Ammonia-water, CO2, Heat export, Heat recovery, Refrigeration, Sec. refrigerant

Testebo ishall i Gävle är en publik C ishall på ca XXXX m2 med kapacitet för maximalt XXX åskådare. Hallen var tidigare en utehockeyrink och byggdes in 2013 och fick då ett nytt CO2 indirekt kylsystem med värmeåtervinning. Anläggningen kompletteras av befintlig fjärrvärme vid behov. Energianvändningen sjunkit med 39 procent. Hallen ägs av Gavlefastigheter.

Svenska