Nacka ishall

Kund:
Energimyndigheten

Stad:
Nacka

År:
2013

Anläggningstyp:
Public B ishall

Uppdrag:
Teknik- & energi-inventering

Svenska