Lödöseborg ishall

Client:
Lilla Edets Industri & Fastighets AB

City:
Lödöse

Year:
2015

Facility type:
Training A ice rink

Uppdrag:
Design, Air handling, Ammonia-water, CO2, Heat recovery, Refrigeration, Sec. refrigerant

Svenska