Gimo ishall

Client:
Östhammars kommun

City:
Gimo

Year:
2013

Facility type:
Spectator C ice rink

Work category:
Design, Air handling, Boards, CO2, CO2, Heat recovery, Lighting, Refrigeration, Rink floor, Sec. refrigerant

Gimo ishall i Gimo är en publik C ishall på ca 3500 m2 som tar maximalt 805 åskådare. Hallen byggdes 1985 och renoverades 2014 med nytt CO2 direkt kylsystem med fullständig värmeåtervinning. Anläggningen självförsörjande på egen värme och den första i sitt slag i Europa. Med det nya systemet har energianvändningen sjunkit med 50–60 procent. Hallen ägs av Östhammars kommun.

Svenska