Seuranta

Tärkeä osa energiatehokkuustyötä on käyttöönotetun kohteen analysointi ja tarkistus. Voimme optimoida kohteen ohjausta, jotta sen toiminta olisi mahdollisimman energiatehokas. Tekniset järjestelmät vaativat jatkuvaa seurantaa ja valvontaa toimiakseen luotettavasti.

Suomi